Wednesday, February 11, 2009

Malay Language Version

Tuan/Puan/Cik,

Dengan ini, saya ingin menterjemakan beberapa perkara yang diberitahu oleh En Adbul Aziz Kaprawi ( Committee Chairman for Agriculture and Agrobased Industries ) dalam suratkahbar " Star " yang diterbitkan pada 10 Februari 2009.

En Abdul Aziz Kaprawi berkata," Pekerja-Perkerja yang dihentikan kerja, dinasihatkan memcemburi dalam pertanian sebagai alternatif yang berlumayan. Pertanian memberi berbagai pendapatan melalui pertanian integrasi, termasuk ternakan lembu dan ikan. Pertanian juga memberikan kepulangan pelaburan dalam masa yang singkat.
Agensi-agensi kerajaan sedia membantu sesiapa yang berminat dalam pertanian integrasi dengan bantuan lembu dan mesin."

Beliau juga menyuruh "petani dan peladang mengunakaan Teknologi Mikroorganisma yang Berfaedah (EM) sebagai satu cara membina pertanian. Kegunaan EM boleh mengurangkan kos operasi dan menambahkan produktiviti pertanian."

Syarikat AGRO TECH & SOLUTION sedang menganjurkan " Kursus Penghasilan EM Stok Secara Semulajadi dan Baja Organik ". Dari kursus ini, anda dapat mempelajari bagaimana menghasilkan EM stok dan baja organik sendiri.

Untuk maklumat yang lanjut, Tuan/Puan/Cik dipersilakan melayari blog saya, emfertilizer.blogspot.com .

Sekian dan terima kasih.

EM Liew

1 comment:

  1. Nice work, your awsome content have forced me to to leave some positive feedback BioBizz

    ReplyDelete